မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများရှိ အီလက်ထရောနစ်အစိုးရ၀န်ဆောင်မှုများ တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ကွန်ယက်လုံခြုံရေး စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု၏ အစပျိုးမှု

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ သုတေသနဌာန (ICTRC) သည်နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော အလုပ်သမားများအား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြစ်နိုင်သမျှ များများထုတ်လုပ်ရန်တာ၀န်ရှိသည်။ အာဆီယံသိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ရန်ပုံငွေ (ASTIF)၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ICT သုတေသနစင်တာအား မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင်
e-Government ၀န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန် ကွန်ယက်လုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

CCNA Cyber ​​Security Operations နည်းပြသင်တန်းကို အာဆီယံပေါင်းစည်းရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ CLMV နိုင်ငံများအနေဖြင့် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း၏ ရည်မှန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ကတိက၀တ်များပြည့်မီစေရန် ကူညီသည်။

CCNA Cyber ​​Security Operations နည်းပြသင်တန်းကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မှ ၂၀၁၉ နို၀င်ဘာ ၂ ရက်အထိ ICT Research Center တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ (လာအိုမှ ၃ ဦး၊ ဗီယက်နမ်မှ ၁ ဦး၊ကမ္ဘောဒီးယားမှ ၂ ဦး နှင့်မြန်မာမှ ၂၀ ဦး) ကို မလေးရှားတက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းဆရာ ပါမောက္ခ Dr. Teck Chaw Lingက သင်တန်းပို့ချခဲ့သည်။

ကွန်ယက်လုံခြုံရေးနည်းစနစ်များကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းသည် ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ဖလှယ်ခြင်းနှင့်သင်တန်းသားများသည် ၄င်းတို့ရရှိထားသော ဗဟုသုတများကို ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများရှိ e-Government ၀န်ဆောင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပါ၀င်သူများသည်လည်း တိုင်းပြည်၏အကျိုးပြု အိုင်စီတီသုတေသနကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ သင်တန်းသားများသည် ကွန်ရက်လုံခြုံရေးနည်းပညာများနှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတအသစ်များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် e-Government စီမံကိန်းတွင် ပါ၀င်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်လေ့လာခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သင်တန်းများပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမျာ းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တိုင်းပြည်အကျိုးပြု အိုင်စီတီသုတေသန ပြုလုပ်နိုင်သည်။

CCNA သင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက် သင်တန်းသားများသည် ကွန်ယက်လုံခြုံရေးနည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတအသစ်များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် e-Government စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည် အချင်းချင်းထံမှအဆက်မပြတ်သင်ယူနိုင်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သင်တန်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ အာဆီယံမဟာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို လဲလှယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တိုင်းပြည်အကျိုးပြုအိုင်စီတီသုတေသန ပြုလုပ်နိုင်သည်။ e-Government စီမံကိန်းများနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ကျွမ်းကျင်သောလူသားအရင်းအနှီး၊ ကွန်ယက်လုံခြုံရေးနည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်သောဗဟုသုတအသစ်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုများကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။